Đội Ngũ Nhân Sự Tại Rebi Beauty

line
Y sĩ Huỳnh Ngọc Bích Trâm
CEO & FOUNDER Rebi Beauty
Lê Thị Cẩm Tú
Giám Đốc Đào Tạo & Giảng Viên Rebi Beauty
Bác Sĩ Huỳnh Phúc Hải
Cố Vấn Chuyên Môn
Phạm Thị Ngọc Ngân
Manager Rebi Beauty Gò Vấp
Đặng Thị Diểm Chi
Manager Rebi Beauty Tân Bình
Trần Kim Phục
Chuyên Viên Tư Vấn Rebi Beauty Tân Bình
Nguyễn Thị Phương Thảo
Chuyên Viên Tư Vấn Rebi Beauty Gò Vấp
Phan Thị Thanh Thảo
Chuyên Viên Tư Vấn Rebi Beauty Gò Vấp
Lê Kim Chuyền
KTV Rebi Beauty Tân Bình
Ngô Thị Phương
KTV Rebi Beauty Tân Bình
Bùi Ngọc Thảo
KTV Rebi Beauty Tân Bình
Bùi Thị Vy Thảo
KTV Rebi Beauty Gò Vấp
Phạm Thị Ngọc Thảo
KTV Rebi Beauty Gò Vấp
Nguyễn Thị Mộng Linh
KTV Rebi Beauty Gò Vấp
Nguyễn Thị Hồng Tươi
KTV Rebi Beauty Gò Vấp
Nguyễn Thị Thu Ái Thưởng
KTV Rebi Beauty Gò Vấp
Dương Thị Chi
KTV Rebi Beauty Gò Vấp